Printer-friendly version

Điều khoản và Điều kiện

TERMS & CONDITIONS

Việc sử dụng trang web này được làm rõ với các điều khoản sử dụng như sau:

• Nội dung của trang web này là để thông tin và sử dụng thông thường. Các nội dung này có thể được thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo.

• Mọi nỗ lực được thực hiện nhằm giữ cho trang web vận hành trực tuyến không gián đoạn. Tuy nhiên, Compass Offices không có trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm nếu trang web không dùng được hoặc không thể truy cập vào bất cứ thời gian nào, hay vì bất kì lí do nào.

• Văn phòng Compass không cung cấp bất cứ sự bảo hành nào hoặc sự bảo lãnh như sự chính xác, tính hợp thời, sự tin cậy, hiệu năng, sự hoàn thành hoặc sự thích hợp của thông tin cũng như các tài liệu tìm thấy hoặc được đề nghị ở trang web này cho bất cứ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng các thông tin và tài liệu có thể bao gồm tính không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi tuyệt đối loại trừ trách nhiệm đối với bất cứ sự không chính xác hoặc sai sót nào đến mức tối đa được cho phép bởi luật pháp.

• Việc bạn sử dụng bất kì thông tin hoặc tài liệu nào trong trang web này đều hoàn toàn là sự mạo hiểm của bạn, văn phòng Compass sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào. Đó sẽ là trách nhiệm hoàn toàn của bạn nhằm đảm bảo rằng bất kì sản phẩm, dịch vụ hay thông tin nào có sẵn qua trang web này đáp ứng được yêu cầu của bạn và văn phòng Compass sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kì trường hợp nào cho sự thích hợp của bất kì nội dung của trang web cho bất kì mục đích gì.

• Trang web này bao gồm các tài liệu thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép bởi chúng tôi. Các tài liệu bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố trí, vẻ ngoài, sự xuất hiện và đồ hoạ. Sự tái sản xuất, phân phát hoặc các sử dụng khác của bất kì loại nào đều bị nghiêm cấm tuyệt đối ngoại trừ theo quy định có thông báo bản quyền, là 1 phần không thể thiếu trong các điều khoản và điều kiện này.

• Compass Offices sở hữu các nhãn hiệu, logo, và nhãn hiệu dịch vụ được thể hiện trên trang web này. Các nhãn hiệu và logo đó sẽ không được sử dụng nếu thiếu sự cho phép bằng văn bản của Compass Offices hoặc chủ sở hữu. Các tài liệu trên trang web này đều được bảo hộ bản quyền. Không 1 phần nào trong các tài liệu này được sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc sử dụng bằng mọi cách cho các mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Compass Offices.

• Sự sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến sự bồi thường thiệt hại và/hoặc vi phạm hình sự.

• Vào một thời điểm nào đó, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ 3. Các liên kết đó được cung cấp chỉ để cung cấp thêm thông tin một cách thuận tiện hơn. Compass Offices không thực hiện bất kì sự bảo đảm nào và sẽ không có bất kì trách nhiệm nào cho bất cứ thông tin, nội dung, sản phẩm, dịch vụ, hay bất kì vấn đề nào liên quan đến trang web của bên thứ 3, cũng như Compass Offices sẽ không xác nhận bảo đảm cho những trang web đó.

• Bất kì người nào sử dụng trang web này đều tuyệt đối không được phép tạo ra đường dẫn đến trang web này từ bất kì trang web nào hoặc tài liệu nào nhằm mục đích thương mại, mà không được sự cho phép bằng văn bản của Compass Offices.

• Việc sử dụng trang web này và bất kì sự tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đều phải tuân theo luật của Việt Nam.

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện trên, vui lòng gửi e-mail đến chúng tôi tại địa chỉ: marketing@compassoffices.com

Trong trường hợp có sự mẫu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này với các phiên bản ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Compass Offices bảo lưu các quyền được thay đổi các điều khoản và điều kiện trên theo thời gian mà không cần thông báo trước đến bạn và tất cả sự thay đổi đó sẽ có hiệu lực lập tức và không có giới hạn ngay khi được thực hiện.