Printer-friendly version

So Sánh các gói thuê văn phòng ảo

Xử lí thư & bưu kiện
  Địa chỉ kinh doanh Thông tin doanh nghiệp Doanh
nghiệp cộng
Văn phòng
ảo cao cấp
Địa chỉ kinh doanh đã đăng kí tại trung tâm chúng tôi    
Xử lí thư từ với thông báo e-mail    
Dịch vụ chuyển tiếp và lưu trữ thư    
QUẢN LÝ CUỘC GỌI CHUYÊN NGHIỆP          
Đường dây điện thoại riêng    
Dịch vụ trả lời điện thoại theo yêu cầu    
Chuyển hướng cuộc gọi đến số chỉ định    
Số fax địa phương riêng    
Chuyển tin nhắn bằng điện thoại, fax, hoặc e-mail    
Dịch vụ hộp thư thoại 24 giờ    
Hộp thư thoại được ghi lại đế chuyển sang dạng e-mail    
CÁC DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT          
5 ngày sử dụng văn phòng riêng hoặc "Bàn Nóng" mỗi tháng bao gồm internet        
Được sử dụng cơ sở vật chất và phòng ăn      
Được sử dụng phòng chờ địa phương và quốc tế      
Được sử dụng các dịch vụ thư kí và gác cửa 3 ngôn ngữ  
Được sử dụng phòng họp trong trường hợp đột xuất